Blog

Bądź odpowiedzialny!

Bądź odpowiedzialny!

Słownik języka polskiego podaje, że odpowiedzialność to: 1) „obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny” oraz 2) „przejęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś”.

Odpowiedzialność to pojęcie złożone, które sytuuje nas wobec pewnych powinności, obowiązków, poczucia konieczności działania, podejmowania określonych zachowań, a czasem powstrzymywania się przed pewnymi działaniami, krokami.

Continue reading „Bądź odpowiedzialny!”

W kilku słowach o szacunku

W kilku słowach o szacunku

W naszym życiu spotykamy wielu ludzi, bardzo różnych. Niektórzy budzą natychmiast naszą sympatię, inni nie. Jedni kierują się podobnymi do naszych wartościami, a inni za busolę swego życia wybierają wartości, które dla nas mogą być nie do zaakceptowania. Niektórzy z poznanych ludzi z podobnym do naszego zaangażowaniem podchodzą do swoich obowiązków, inni wykazują się stosunkiem, określmy to – swobodnym itd. Wszystko to sprawia, że budowanie wzajemnych relacji nie jest łatwe i często wymaga od nas cierpliwości, zrozumienia, wrażliwości i empatii.

Continue reading „W kilku słowach o szacunku”

Automotywacja – jak ją w sobie odnajdować?

Automotywacja – jak ją w sobie odnajdować?

W jednym z ostatnich artykułów na moim blogu pisałam o bezsilności, która obezwładnia i obiecałam napisać kilka słów na temat automotywacji. Zastanawiam się od kilku dni na czym się skupić i zdecydowałam, że podzielę się z Wami kilkoma sposobami na to, jak „ruszyć z miejsca”, wykrzesać z siebie nową energię, sposobami na to,  jak możemy sobie pomóc.

Continue reading „Automotywacja – jak ją w sobie odnajdować?”

Dziecko w domu a pandemia

Dziecko w domu a pandemia

Od połowy marca nasze dzieci uczą się w domach, kontakt ze szkołą czy przedszkolem i swoimi nauczycielami maja tylko on-line, poprzez platformy, e-dzienniki i różnego typu komunikatory. Pandemia wystawiła na próbę relacje rodzinne, rówieśnicze, obnażyła wiele problemów, ale też dla wielu rodzin stała się szansą.

Continue reading „Dziecko w domu a pandemia”

Bezsilność, która obezwładnia

Bezsilność, która obezwładnia

Bardzo nam zależy, staramy się, bierzemy na siebie wiele zadań i zwykle aktywnie i skutecznie wszystkie je doprowadzamy do mniej lub bardziej satysfakcjonującego zakończenia. Od czasu do czasu jednak przeżywamy swoiste tąpnięcie, dopada nas bezsilność, która obezwładnia, osłabia, odbiera siły i motywację do wszelkiego działania. Chyba każdy to zna – ale jak sobie z tym radzić?

Continue reading „Bezsilność, która obezwładnia”

Czy zmiany w edukacji blokuje system czy zwykłe „nie da się”?

Czy zmiany w edukacji blokuje system czy zwykłe „nie da się”?

Osoby, które mnie znają wiedzą, że od lat piszę o potrzebie zmiany w edukacji – o położeniu nacisku na relacje, na ich demokratyzację, na partycypację. Piszę o konieczności wprowadzania w życie postulatów współdecydowania i włączania uczniów w procesy decyzyjne, zwłaszcza w sprawach ich dotyczących.

Continue reading „Czy zmiany w edukacji blokuje system czy zwykłe „nie da się”?”

Dopada nas zwątpienie

Dopada nas zwątpienie

Niektórzy z nas już od ponad miesiąca, inni nieco krócej, spędzają swój cały czas w domu, na balkonie, a co szczęśliwsi – w ogrodzie. Jedni pracują zdalnie, uczą w domu swoje dzieci, inni wyhamowali nagle i z obawami patrzą w przyszłość stawiając pytania o to co przyniosą kolejne dni, które nagle przestały być pewne, stabilne, przewidywalne.

Continue reading „Dopada nas zwątpienie”

Growth mindest – nastawienie na rozwój

Growth mindest – nastawienie na rozwój

Carol Dweck, w wyniku własnych badań, zidentyfikowała i opisała dwa typy nastawień wobec uczenia się – nastawienie na rozwój (Growth mindest) i sztywne nastawienie (Fixed mindest). W pierwszym nastawieniu chodzi o poczucie, że inteligencja i talenty mogą i powinny być rozwijane, dlatego uczący się podejmują działania rozwijające, nowe wyzwania, nie poddają się, próbują nawet, gdy muszą mierzyć się z trudnościami i przeszkodami. W nastawieniu drugim inteligencja i talenty postrzegane są jako coś niezmiennego i sztywnego. Osoby o takim nastawieniu są przekonane, że nie posiadają odpowiednich umiejętności, mają ograniczone możliwości, dlatego stawiają na sprawdzone rozwiązania. (por. M. Marcela 2020, s. 208-209).  Możecie przeczytać o tym w książce, która jeszcze pachnie nowością. Mikołaj Marcela napisał książkę o mocnym tytule „Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku. Wszystko, co możesz zrobić, żeby edukacja miała sens” (Warszawa 2020, Wyd. MUZA).

Continue reading „Growth mindest – nastawienie na rozwój”

Zatrzymaliśmy się – i co dalej?

Zatrzymaliśmy się – i co dalej?

Kwarantanna, akcja #zostanwdomu, dla nas często nakaz pracy zdalnej i obowiązek edukacji w domu dla naszych dzieci. Do tego  towarzysząca nam obawa o zdrowie własne i bliskich. To nasza rzeczywistość ostatnich dni. Jak się z tym czujemy? Jakie emocje nam towarzyszą i jak sobie z nimi radzimy? Przedłużający się stan poczucia niepewności, zagrożenia, stresu może niekorzystnie wpływać na nasze zdrowie i ogólne funkcjonowanie – także w relacjach z innymi ludźmi.

Continue reading „Zatrzymaliśmy się – i co dalej?”

Zarządzanie czasem – zasada OATS

Zarządzanie czasem – zasada OATS

W dobie nieplanowanych dni w domu, kiedy często mamy pracować zdalnie, pozostawać w gotowości do pracy, nadrabiając liczne zaległości często będziemy przeżywać stany paniki, niepewności. Dopadać nas mogą wątpliwości czy zdążymy, czy pracujemy wystarczająco dynamicznie, czy mamy prawo złapać dodatkowe chwile odpoczynku, bądź zająć się w tym czasie również choć troszkę swoimi pasjami. Tymczasem prawda jest taka, że w dużej mierze to ile czasu poświęcimy na pracę, a ile na inne działania, jak choćby bawiąc się czy ucząc z dziećmi, które przecież też siedzą z nami w domu, zależy od naszej osobistej umiejętności organizacji własnej pracy, w tym szczególnie od tego, jak zarządzamy czasem, jak potrafimy się zorganizować. Continue reading „Zarządzanie czasem – zasada OATS”