Kategoria: Rozwój edukacji

O edukacji na miarę potrzeb dziecka

O edukacji na miarę potrzeb dziecka

Systematycznie przez media przetacza się dyskusja na temat funkcjonowania polskiej szkoły, jej niedoborów, koniecznych zmian. W rozmowach nad jej kształtem i celami zderzają się różne, często odmienne wizje. Zauważamy też, że coraz wyraźniej rozmijają się zasady organizacji edukacji formalnej ze współczesnymi oczekiwaniami nie tylko uczniów i ich rodziców, ale także z potrzebami nowoczesnego, demokratycznego społeczeństwa i zmieniającego się dynamicznie rynku pracy.

Czytaj dalej
Indywidualizacja, motywowanie, wspieranie w rozwoju

Indywidualizacja, motywowanie, wspieranie w rozwoju

Zgłębiałam ostatnio dość intensywnie temat motywowania dzieci do nauki i  zagadnienie indywidualizacji, bo przypadła mi przyjemność poprowadzenia kilku szkoleń z tych tematów dla nauczycieli przedszkoli i szkól podstawowych.  Tym, co mnie buduje po tych szkoleniach, jest fakt poszukiwania przez niektórych nauczycieli nowych form dotarcia do dzieci i zgoda, co do tego, że zmiana jest potrzebna.

Czytaj dalej
Powrót do szkoły po edukacji zdalnej – tak, tylko po co?

Powrót do szkoły po edukacji zdalnej – tak, tylko po co?

Znamy już harmonogram powrotu uczniów do edukacji stacjonarnej. Wiemy, że pierwsi na stałe do szkół wrócą uczniowie klas I-III, później stopniowo (hybrydowo) także starsi. W końcu, 31 maja wszyscy uczniowie mają już być ponownie w szkolnych murach.

Po roku edukacji zdalnej, dość szeroko ograniczonych kontaktów społecznych, wielogodzinnej edukacji przed monitorami, w słuchawkach na uszach powrót do „normalności” jest potrzebny – nie mam co do tego wątpliwości. Dzieci i młodzież muszą odbudować się psychicznie, emocjonalnie, a przede wszystkim społecznie. Potrzebują kontaktów, rozmów, śmiechu i bycia w grupie.

Czytaj dalej
Czy zmiany w edukacji blokuje system czy zwykłe „nie da się”?

Czy zmiany w edukacji blokuje system czy zwykłe „nie da się”?

Osoby, które mnie znają wiedzą, że od lat piszę o potrzebie zmiany w edukacji – o położeniu nacisku na relacje, na ich demokratyzację, na partycypację. Piszę o konieczności wprowadzania w życie postulatów współdecydowania i włączania uczniów w procesy decyzyjne, zwłaszcza w sprawach ich dotyczących.

Continue reading „Czy zmiany w edukacji blokuje system czy zwykłe „nie da się”?”

Growth mindest – nastawienie na rozwój

Growth mindest – nastawienie na rozwój

Carol Dweck, w wyniku własnych badań, zidentyfikowała i opisała dwa typy nastawień wobec uczenia się – nastawienie na rozwój (Growth mindest) i sztywne nastawienie (Fixed mindest). W pierwszym nastawieniu chodzi o poczucie, że inteligencja i talenty mogą i powinny być rozwijane, dlatego uczący się podejmują działania rozwijające, nowe wyzwania, nie poddają się, próbują nawet, gdy muszą mierzyć się z trudnościami i przeszkodami. W nastawieniu drugim inteligencja i talenty postrzegane są jako coś niezmiennego i sztywnego. Osoby o takim nastawieniu są przekonane, że nie posiadają odpowiednich umiejętności, mają ograniczone możliwości, dlatego stawiają na sprawdzone rozwiązania. (por. M. Marcela 2020, s. 208-209).  Możecie przeczytać o tym w książce, która jeszcze pachnie nowością. Mikołaj Marcela napisał książkę o mocnym tytule „Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku. Wszystko, co możesz zrobić, żeby edukacja miała sens” (Warszawa 2020, Wyd. MUZA).

Continue reading „Growth mindest – nastawienie na rozwój”

Matematyka w życiu dziecka – dobra zabawa czy żmudna nauka?

Matematyka w życiu dziecka – dobra zabawa czy żmudna nauka?

Odpowiedź na powyższe pytanie zależy tylko od nas dorosłych – nauczycieli i rodziców. W ostatnim czasie prowadzę liczne szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych, w tym także w obszarze kompetencji matematycznych. Jestem przekonana, że rozwój istotnych dla naszego życia umiejętności i predyspozycji ma swoje podstawy w dzieciństwie, w pierwszych latach naszego życia. Z tego względu ważną rolę odgrywa mądra, odpowiedzialna edukacja już na poziomie przedszkola.

Continue reading „Matematyka w życiu dziecka – dobra zabawa czy żmudna nauka?”

Postawmy na relacje w edukacji i w życiu

Postawmy na relacje w edukacji i w życiu

Nie od dziś wiemy, że polska edukacja potrzebuje zmiany. Nie będę pastwiła się nad naszym systemem, bo już nie raz pisałam krytyczne teksty także naukowe. Ale muszę i chcę jak mantrę powtarzać, że kluczem do zmiany jest postawienie akcentu na relacje międzyludzkie – w różnych relacjach: nauczyciele – dzieci, między dziećmi, rodzice nauczyciele, dyrektor – nauczyciele czy rodzice itp.

Continue reading „Postawmy na relacje w edukacji i w życiu”

Dzieci są różne – myślą, działają i uczą się na różne sposoby

Dzieci są różne – myślą, działają i uczą się na różne sposoby

Każde dziecko jest inne – teoretycznie ma tego świadomość każdy nauczyciel, wiedzą to rodzice. Nie sposób zatem wspierać w pełni rozwój wszystkich dzieci posługując się tymi samymi sposobami, metodami, narzędziami. Tymczasem często tak właśnie, wręcz uporczywie, robimy wychowując w domu swoje dzieci, czy nauczając je w przedszkolu czy w szkole. Uczymy tego samego, w ten sam sposób, w tym samym czasie, a później dziwimy się, że nie widać efektów, bądź są niezadowalające.

Continue reading „Dzieci są różne – myślą, działają i uczą się na różne sposoby”

Obserwuje – naśladuje – identyfikuje się

Obserwuje – naśladuje – identyfikuje się

W powyższym tytule nakreślona została najprostsza droga poznawania świata przez człowieka w pierwszych latach życia. Dzieci są wspaniałymi, uważnymi obserwatorami życia, otoczenia i nas dorosłych. Od pierwszych miesięcy gromadzą liczne obserwacje. W wieku przedszkolnym nic już nie umknie ich uwadze. Często dorośli zauważają, że nawet, gdy dzieci zajęte są zabawą, to obserwują i słuchają tego co mówią, czy robią dorośli, dopytują nas o to co widzą czy słyszą.

Continue reading „Obserwuje – naśladuje – identyfikuje się”

Prawa dziecka – prawami człowieka

Prawa dziecka – prawami człowieka

20 listopada przypada 30 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. To ważny dzień! Dlaczego? – bowiem w całej swej wyjątkowości, naturalności, ciekawości świata dzieci są szalenie ufne, bezbronne i długo zależne od dorosłych. Zaczęto więc dostrzegać konieczność ochrony dziecka, dzieciństwa, jego praw.

Continue reading „Prawa dziecka – prawami człowieka”