O mnie

dr Agnieszka Olczak

Trener rozwoju osobistego i trener biznesu, coach, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, HR Business Partner, certyfikowany trener i facylitator DISC, certyfikowany coach Action Learning, wieloletni wykładowca, autorka i współautorka książek  i artykułów naukowych i metodycznych. Od 2023 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody Assessment Center/ Development Center.

Nazywam się Agnieszka Olczak. Pomagam osobom, które chcą rozwijać swój potencjał, pragną poszerzać swoją wiedzę, doskonalić swoje umiejętności interpersonalne, chcą budować oparte na szacunku i zrozumieniu relacje z innymi ludźmi, także relacje biznesowe. Wspieram ludzi, którym zależy na podnoszeniu poziomu własnych kompetencji, wzmacnianiu umiejętności liderskich czy doskonaleniu sprawności w porozumiewaniu się, komunikacji na różnych płaszczyznach – w relacjach prywatnych i zawodowych.

Wiem, że czas i zebrane doświadczenie (w obszarze szkoleń działam już ponad 20 lat) są moim sprzymierzeńcem w projektowaniu własnej drogi zawodowej. Z satysfakcją czerpię z tego czego sama doświadczyłam będąc w różnych rolach i z odpowiedzialnością dzielę się zdobytą wiedzą, zaś praca z ludźmi, nauczanie jest moim powołaniem od zawsze.

Główne obszary mojej aktywności trenersko-coachingowej to:

  • rozwój osobisty – wspieranie klientów w rozwoju kompetencji interpersonalnych, ale też budzenie samoświadomości, odkrywanie własnego potencjału, mocnych stron, odnajdowania własnych celów i dróg ich realizacji;
  • rozwój menedżerski – wspieranie klientów w rozwijaniu kompetencji liderskich, pomoc w poszerzaniu wiedzy o przywództwie, doskonalenie umiejętności liderskich, jak np. komunikacja, udzielanie i przyjmowanie feedbacku, budowanie zespołu i doskonalenie współpracy w zespole, kontraktowanie, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zarządzanie sobą w czasie, rozwijanie efektywności osobistej, radzenie sobie ze stresem czy budowanie odporności psychicznej itd.

W swej pracy z Klientami czerpię z mojego doświadczenia zawodowego – z doświadczeń z czasu pracy jako Dyrektor zarządzający 33 osobowym zespołem, z roli HR Business Partnera, czy menedżera projektów. Mam również za sobą setki godzin spędzonych jako trener w salach szkoleniowych, a od 2020 roku doskonalę swój warsztat trenerski także w przestrzeniach online. Moją pracę opieram na łączeniu teorii z praktyką, rozwiązywaniu autentycznych casów i na starannym rozeznaniu potrzeb moich klientów. Pomimo tego, że przygotowałam ponad 80 autorskich programów szkoleń i niektóre z tematów się powtarzały, to nie zdarzyło mi się przeprowadzić dwukrotnie identycznego szkolenia, wiedząc jak duże znaczenie ma przygotowanie szkolenia pod indywidualne potrzeby poszczególnych klientów.

Czas na zmiany i naukę nowych rzeczy – zapraszam do wspólnej podróży 🙂