Tag: demokracja

O edukacji na miarę potrzeb dziecka

O edukacji na miarę potrzeb dziecka

Systematycznie przez media przetacza się dyskusja na temat funkcjonowania polskiej szkoły, jej niedoborów, koniecznych zmian. W rozmowach nad jej kształtem i celami zderzają się różne, często odmienne wizje. Zauważamy też, że coraz wyraźniej rozmijają się zasady organizacji edukacji formalnej ze współczesnymi oczekiwaniami nie tylko uczniów i ich rodziców, ale także z potrzebami nowoczesnego, demokratycznego społeczeństwa i zmieniającego się dynamicznie rynku pracy.

Czytaj dalej
Prawo człowieka do szacunku!

Prawo człowieka do szacunku!

Dziś krótko, dość gorzko. 22 lipca przypada rocznica urodzin Janusza Korczaka, wielkiego człowieka, pedagoga, który jak mało kto potrafił urzeczywistniać ideę szacunku w relacjach z dziećmi. Uczył szacunku – szanując, dialogu – rozmawiając, wrażliwości – będąc uważnym i skoncentrowanym na innych. Dziś tak bardzo aktualnie brzmi przesłanie jego filozofii, które przybliżył w swoich pracach, między innymi w wydanej pod znamiennym tytułem „Prawo dziecka do szacunku”. Popatrzmy jednak na nie szerzej i powiedzmy – Prawo człowieka do szacunku, bo przecież sam Janusz Korczak była zdania – „Nie ma dzieci – są ludzie…”.

Continue reading „Prawo człowieka do szacunku!”