Tag: dialog

Rozmawiajmy!

Rozmawiajmy!

Hans-G. Gadamer powiedział: „W każdej rozmowie panuje duch dobry lub zły, duch zatwardziałości lub duch otwarcia się ku sobie i płynnej wymiany między JA i TY”. Umiejętność komunikowania się z innymi coraz częściej uznawana jest za kluczową kompetencję przyszłości. Postulowane jest, by tej umiejętności uczyć w szkole w ramach osobnego przedmiotu – lekcji z zakresu komunikacji interpersonalnej. Bo choć uczeni byliśmy w szkole zasad gramatyki, składni, rozwijaliśmy słownictwo – to dość rzadko udawało się nam wchodzić w autentyczny dialog. Rzadko mogliśmy też mieć poczucie, że zostaliśmy wysłuchani.

Czytaj dalej
Słowa mają moc!

Słowa mają moc!

Słowami można zadać ciosy nie mniej bolesne od tych zadanych pięścią, a często pozostawiające rany o wiele trudniej się gojące i równie długo pozostające w pamięci. Wokół nas rośnie agresja, zwłaszcza ta słowna. Hejt staje się wszechobecny, pleni się jak chwast i niszczy relacje, ludzi, życia. Co się z nami dzieje? Co się dzieje z ludźmi, którzy bez oporu stosują przemoc werbalną, nie dbają o konsekwencje swoich słów i za nic mają ludzkie uczucia, zdrowie?

Czytaj dalej
Umówmy się – o budowaniu porozumienia w kilku krokach

Umówmy się – o budowaniu porozumienia w kilku krokach

W ostatnich postach wprowadziłam w zagadnienie umowy  i w jej wychowawcze znaczenie. Dziś kilka słów o procedurze zawierania umowy – jak dojść do porozumienia i jak sformułować umowę, by nie stała się kolejnym zakazem czy nakazem, którymi stale atakujemy dzieci.

Continue reading „Umówmy się – o budowaniu porozumienia w kilku krokach”

Umowa z dzieckiem jako metoda wychowania

Umowa z dzieckiem jako metoda wychowania

W ostatnim wpisie rozpoczęłam cykl postów na temat umowy jako metody budowania porozumienia. Wprowadziłam w zagadnienie umowy z dzieckiem, czym ona jest i jakie korzyści wynikają z jej stosowania. Dziś w paru zdaniach chcę wskazać, że umowa może stanowić skuteczną metodę wychowania, wpisującą się w demokratycznie budowane relacje wychowawcze. To metoda wymagająca, absorbująca uwagę dorosłego, zmuszająca do refleksji, ale jednocześnie wspierająca rozwój dziecka, jego samoocenę i poczucie własnej wartości.

Continue reading „Umowa z dzieckiem jako metoda wychowania”

Kilka słów o partycypacji dzieci w procesie edukacji

Kilka słów o partycypacji dzieci w procesie edukacji

W dobie rywalizacji i „wyścigu szczurów” priorytetem współczesnych czasów, jako swoiste antidotum na rosnącą presję i rozbudowane wymagania, powinna stać się edukacja skoncentrowana na uczeniu współpracy, budowaniu więzi, podmiotowej komunikacji, w której uczymy się wyrażać swoje zdanie, ale też słuchać zdania innych. Tych cennych umiejętności możemy i powinniśmy uczyć się już w dzieciństwie, powstaje jednak pytanie, czy w sformalizowanej edukacji jest przestrzeń ku temu i czy przedmiotowo narzucane wzorce i schematy działania dają ku temu sposobność?

Continue reading „Kilka słów o partycypacji dzieci w procesie edukacji”