Tag: więzi

Postawmy na relacje w edukacji i w życiu

Postawmy na relacje w edukacji i w życiu

Nie od dziś wiemy, że polska edukacja potrzebuje zmiany. Nie będę pastwiła się nad naszym systemem, bo już nie raz pisałam krytyczne teksty także naukowe. Ale muszę i chcę jak mantrę powtarzać, że kluczem do zmiany jest postawienie akcentu na relacje międzyludzkie – w różnych relacjach: nauczyciele – dzieci, między dziećmi, rodzice nauczyciele, dyrektor – nauczyciele czy rodzice itp.

Continue reading „Postawmy na relacje w edukacji i w życiu”

Więź między rodzeństwem – jak ją wspierać a nie niszczyć?

Więź między rodzeństwem – jak ją wspierać a nie niszczyć?

Relacje między rodzeństwem mogą być harmonijne, pełne miłości, zaufania i wzajemnego wsparcia. Mogą też być gwałtowne, pełne emocjonalności i walki. Jednocześnie nawet te burzliwe mogą być oparte na silnych więziach, bezwarunkowej miłości i okazywanym wzajemnie wsparciu. Niestety bywa i tak, że między rodzeństwem rodzi się niechęć, rywalizacja, a czasem rośnie ściana obojętności czy wrogości.

Z czego to wynika? Co odpowiada za jakość budowanych więzi?

Continue reading „Więź między rodzeństwem – jak ją wspierać a nie niszczyć?”

Umowa z dzieckiem jako metoda wychowania

Umowa z dzieckiem jako metoda wychowania

W ostatnim wpisie rozpoczęłam cykl postów na temat umowy jako metody budowania porozumienia. Wprowadziłam w zagadnienie umowy z dzieckiem, czym ona jest i jakie korzyści wynikają z jej stosowania. Dziś w paru zdaniach chcę wskazać, że umowa może stanowić skuteczną metodę wychowania, wpisującą się w demokratycznie budowane relacje wychowawcze. To metoda wymagająca, absorbująca uwagę dorosłego, zmuszająca do refleksji, ale jednocześnie wspierająca rozwój dziecka, jego samoocenę i poczucie własnej wartości.

Continue reading „Umowa z dzieckiem jako metoda wychowania”