Oferta dla biznesu

Coaching menedżerski

Indywidualne sesje dla menedżerów. Wsparcie dla Dyrektorów, Kierowników, Liderów w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z zarządzaniem zespołami i rozwoju kompetencji kluczowych w pracy menedżera.

Badanie DISC

Przeprowadzenie indywidualnego badania stylu zachowań dla wybranych Pracowników lub Zespołów.

Każdy badany otrzyma raport indywidualny, a w przypadku badań zespołów opcjonalnie również raport workplace – pozwalający pracownikom danych zespołów lepiej się poznać i zrozumieć.

Badaniu towarzyszy sesja podsumowująca wyniki badań i wspierająca w wypracowaniu wniosków.

Opcjonalnie możliwe jest także zorganizowanie warsztatów, które pozwolą dobrze interpretować raporty, ustalać zasady współpracy w zespole. Warsztaty zakończą się procesem kontraktowania.

Sesje Action Learning

Action Learning to proces, w którym małe grupy (4-8 osobowe) pracują nad rozwiązaniami ważnych, złożonych problemów i jednocześnie uczą się i rozwijają własne kompetencje. W Action Learning nie mamy trudności z używaniem słowa PROBLEM, które rozumiemy jako dysfunkcyjną sytuację, inną od pożądanej i taką, która może wnosić potencjalne złe konsekwencje, jeśli jej nie rozwiążemy. Ważne, by były to problemy złożone, pilne, ważne, w kręgu wpływu uczestników, prawdziwe i obecne w aktualnej sytuacji (nie problemy minione).

Szkolenia biznesowe

Szkolę w obszarach:
  • rozwój kompetencji menedżerskich
  • rozwój kompetencji interpersonalnych (tzw. kompetencji miękkich)
Przygotowuję szkolenia dostosowane do konkretnego klienta. Szczegółowy program każdego szkolenia opracowywany jest po fazie rozmów i przeprowadzonym badaniu potrzeb. Szkolenia mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy. Proponowane szkolenia mogą dotyczyć takich tematów jak: zarządzanie sobą w czasie, komunikacja w zespole, współpraca w zespole, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, delegowanie zadań, motywowanie pracowników i wiele innych.