Miesiąc: kwiecień 2020

Dopada nas zwątpienie

Dopada nas zwątpienie

Niektórzy z nas już od ponad miesiąca, inni nieco krócej, spędzają swój cały czas w domu, na balkonie, a co szczęśliwsi – w ogrodzie. Jedni pracują zdalnie, uczą w domu swoje dzieci, inni wyhamowali nagle i z obawami patrzą w przyszłość stawiając pytania o to co przyniosą kolejne dni, które nagle przestały być pewne, stabilne, przewidywalne.

Continue reading „Dopada nas zwątpienie”

Growth mindest – nastawienie na rozwój

Growth mindest – nastawienie na rozwój

Carol Dweck, w wyniku własnych badań, zidentyfikowała i opisała dwa typy nastawień wobec uczenia się – nastawienie na rozwój (Growth mindest) i sztywne nastawienie (Fixed mindest). W pierwszym nastawieniu chodzi o poczucie, że inteligencja i talenty mogą i powinny być rozwijane, dlatego uczący się podejmują działania rozwijające, nowe wyzwania, nie poddają się, próbują nawet, gdy muszą mierzyć się z trudnościami i przeszkodami. W nastawieniu drugim inteligencja i talenty postrzegane są jako coś niezmiennego i sztywnego. Osoby o takim nastawieniu są przekonane, że nie posiadają odpowiednich umiejętności, mają ograniczone możliwości, dlatego stawiają na sprawdzone rozwiązania. (por. M. Marcela 2020, s. 208-209).  Możecie przeczytać o tym w książce, która jeszcze pachnie nowością. Mikołaj Marcela napisał książkę o mocnym tytule „Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku. Wszystko, co możesz zrobić, żeby edukacja miała sens” (Warszawa 2020, Wyd. MUZA).

Continue reading „Growth mindest – nastawienie na rozwój”