Oferta dla klientów indywidualnych

Coaching indywidualny

Indywidualne sesje 1:1 z coachem, podczas których będziesz pracować ze mną na swoich celach. Sesje mogą pomóc Ci w ustawieniu priorytetów, refleksji nad swoimi działaniami, układaniu planu działania w drodze do celu, pokonaniu odczuwanej niemocy czy trudności w wykonaniu kolejnego kroku w swoich działaniach. Podczas sesji będziesz mieć przestrzeń, by popracować nad odkrywaniem swojego potencjału, będziesz planować kolejne kroki rozwojowe, czy pracować nad innymi wyzwaniami, z jakimi aktualnie się mierzysz. Podczas sesji otrzymasz moje wsparcie w postaci trafnych pytań, ćwiczeń, które pomogą głębiej analizować podjęte tematy.

Trening kompetencji interpersonalnych

Treningi 1:1, podczas których zdiagnozujemy przyczyny odczuwanych trudności i opracujemy plan działania, w jaki sposób podnosić poziom kompetencji klienta w danym obszarze. Pracujemy bardzo praktycznie podczas sesji i z zadaniami pomiędzy sesjami. Na bieżąco omawiane są wnioski, spostrzeżenia i dokonywane są korekty w działaniu. Trening może być realizowany również w środowisku pracy klienta, podczas których jako trener obserwuję Klienta w realnych sytuacjach, a później podczas spotkania 1:1 omawiamy spostrzeżenia, wnioski i formułujemy dalsze kroki działania.

Badania DISC

Indywidualne badanie stylu zachowania przy użyciu certyfikowanego narzędzia DISC. Możesz odkryć swoje kompetencje, dominujący styl zachowania i co z tego wynika dla Twojego działania, współpracy z innymi. Każdy Uczestnik badania otrzymuje swój indywidualny raport. Dodatkowo możesz skorzystać z sesji omawiającej raport i/lub pakietu sesji, podczas których będziesz pracować nad wybranym obszarem.